بخش CCU

بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان میلاد اهواز برای بیمارانی که نیاز به مراقبت های قلبی دارند محیا شده است.

.این بخش سیستم مانیتورینگ ویژه ای دارد که هر کدام از مانیتورها به مانیتور مرکزی متصل می‌باشد و وضعیت بیماران بستری دائماً از طریق مانیتور مرکزی پایش می‌شوند.

همچنین شامل 10 تخت بستری فعال و یک تخت ایزوله می باشد

بخش شامل تجهیزات به روز و فضای مناسب بوده که در تسریع بهبود سلامتی بیماران نقش بسزایی را ایفا می کند.

دستگاه شامل: به روز ترین دستگاه اکو کاردیوگرافی پرتابل ،

الکتروکاردیوگراف پرتابل

رادیوگرافی پرتابل

سیستم اعلام هشدار دقیق جهت هشدار وضعیت بیماران پرخطر