بخش اطفال

بخش اطفال و کودکان: این بخش با 16 تخت فعال آماده خدمت رسانی به بیماران می باشد

-این بخش شامل 16 تخت بستری فعال می باشد که دو اتاق آن به تخت های ایزوله اختصاص یافته است

-بستری کلیه کودکان زیر15 سال و نوزادان با سن بالاتر از 30 روز و وزن بالاتر از 4 کیلوگرم

-انجام عمل های جراحی کودکان زیر 15 سال

-ویزیت بیماران و اجرای دستورات درمانی

-آموزش به مادران و همراه بیمار و ارائه ی مراقبت های پرستاری با توجه به نوع بیماری

- امکانات هتلینگ مطلوب جهت رفاه حال بیماران وهمراهان

- دارا بودن پزشکان متخصص وکادر درمانی مجرب

- دارا بودن داروخانه فعال مستقر در بیمارستان جهت ارائه داروهای مورد نیاز بخش طبق دستور پزشکان معالج

- بازرسی روزانه کارشناس رسیدگی به شکایات از بخش جهت نظر سنجی از بیماران ,همران و کارکنان

- حضور فعال کارشناس تغذیه جهت انجام مشاوره تغذیه بیماران طبق دستور پزشک معالج

- حضور فعال کارکنان حراست و انتظامات جهت کنترل رفت وآمد وحفظ نظم در بخش

- حضور فعال وکیل حقوقی بیمارستان در موارد مورد لزوم و رسیدگی به شکوایه ی بیماران و همراهان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- بازرسی مستمر کارشناس بهداشت محیط از بخش جهت کنترل عفونت و حفظ ایمنی بیماران ,همراهان و کارکنان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- سرو به موقع غذای بیماران طبق آمار بخش ورژیم غذایی بیمار توسط کارکنان آشپزخانه

- دارا بودن کلینیک های تخصصی فعال جهت انجام مشاوره بیماران طبق دستورپزشکان معالج