بخش ICU

یکی از بخش های مهم و حیاتی محسوب می شود که در آن از بیماران بسیار بدحال ،مراقبت و درمان های ویژه انجام می شود

این بخش 8 تخت غیر ایزوله و 1 تخت ایزوله دارد . که همه تخت ها مجهز به سیستم مانیتورینگ ، تنفسی می باشد که سیستم مانیتورینگ در سیستم مانیتورینگ مرکزی مستقر در پایگاه پرستاری متصل می باشد و پایگاه پرستاری طبق استاندارد مشرف بر کلیه تخت ها می باشد . از بیماران رایجی که ممکن است سندرم زجر تنفسی حاد (ARDS) ، نارسایی چند عضوی ، سکته مغزی ، عفونت سرویس جراحی می باشد .

مواردی که بخش ICU را از سایر بخش ها مجزا می کند :

- استفاده از تجهیزات و وسایل پیشرفته و به روز جهت حمایت های تنفسی _ قلبی و پیشگیری از زخم بستر

- مجهز به تجهیزات سونو گرافی و رادیولوژی پرتابل ، رگ یاب و لیف تراک جهت کاهش جابجایی بیماران

- - استفاده از نیروهای با سوابق بالا و با تجربه

- محیط آرام و با کمترین تحریکات محیطی جهت حفظ آرامش و کاهش استرس بیمار

- قابلیت پاسخگویی به همراهان و خانواده آنها به صورت شبانه روزی

- انجام و ارائه پروتکل های به روز پیشگیری از عفونت و حفظ ایمنی بیمار

- ایجاد محیطی مناسب جهت بیماران هوشیار برای انجام امورات