بخش جراحی مردان

بخش جراحی مردان بیمارستان میلاد اهواز با 12 تخت آماده پذیرش کلیه بیماران میباشد همچنین انواع جراحی ها در این بخش صورت می پذیرد.

از قبیل جراحی عمومی شامل اپاندیث و... عمل های تخصصی مانند اسلیو معده – بای پس -برداشتن انواع تومور و زگیل ها - اورولوژی – -انجام اعمال چشم پزشکی- ارتوپدی از قبیل میله گذاری - جراحی اعصاب- اعمال زیبایی و جراحی پلاستیک

- امکانات هتلینگ مطلوب جهت رفاه حال بیماران وهمراهان

- دارا بودن پزشکان متخصص بنام ومجرب

- دارا بودن کارکنان درمانی و غیردرمانی مجرب وهمگن با بیمار و به تعداد کافی

- دارا بودن داروخانه فعال مستقر در بیمارستان جهت ارائه داروهای مورد نیاز بخش طبق دستور پزشکان معالج

- دارا بودن انبارک دارویی کامل و به روز

- بازرسی روزانه کارشناس رسیدگی به شکایات از بخش جهت نظر سنجی از بیماران ,همران و کارکنان

- حضور فعال کارشناس تغذیه جهت انجام مشاوره تغذیه بیماران طبق دستور پزشک معالج

- حضور فعال کارکنان حراست و انتظامات جهت کنترل رفت وآمد وحفظ نظم در بخش

- حضور فعال وکیل حقوقی بیمارستان در موارد مورد لزوم و رسیدگی به شکوایه ی بیماران و همراهان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- بازرسی مستمر کارشناس بهداشت محیط از بخش جهت کنترل عفونت و حفظ ایمنی بیماران ,همراهان و کارکنان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- سرو به موقع غذای بیماران طبق آمار بخش ورژیم غذایی بیمار توسط کارکنان آشپزخانه

- دارا بودن کلینیک های تخصصی فعال جهت انجام مشاوره بیماران طبق دستورپزشکان معالج

- برنامه ساعت ملاقات بیماران در تمام روزهای هفته