بخش داخلی

بخش داخلی بیمارستان میلاد اهواز با پذیرش بیماران بستری (الکتیو واورژانس )آماده ارائه خدمات درمانی در سرویس پزشکان داخلی , عفونی, نورولوژی - می باشد.

- امکانات هتلینگ مطلوب جهت رفاه حال بیماران وهمراهان

- دارا بودن پزشکان متخصص بنام ومجرب

- دارا بودن کارکنان درمانی و غیردرمانی مجرب وهمگن با بیمار و به تعداد کافی

- دارا بودن داروخانه فعال مستقر در بیمارستان جهت ارائه داروهای مورد نیاز بخش طبق دستور پزشکان معالج

- دارا بودن انبارک دارویی کامل و به روز

- بازرسی روزانه کارشناس رسیدگی به شکایات از بخش جهت نظر سنجی از بیماران ,همران و کارکنان

- حضور فعال کارشناس تغذیه جهت انجام مشاوره تغذیه بیماران طبق دستور پزشک معالج

- حضور فعال کارکنان حراست و انتظامات جهت کنترل رفت وآمد وحفظ نظم در بخش

- حضور فعال وکیل حقوقی بیمارستان در موارد مورد لزوم و رسیدگی به شکوایه ی بیماران و همراهان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- بازرسی مستمر کارشناس بهداشت محیط از بخش جهت کنترل عفونت و حفظ ایمنی بیماران ,همراهان و کارکنان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- سرو به موقع غذای بیماران طبق آمار بخش ورژیم غذایی بیمار توسط کارکنان آشپزخانه

- دارا بودن کلینیک های تخصصی فعال جهت انجام مشاوره بیماران طبق دستورپزشکان معالج

- برنامه ساعت ملاقات بیماران در تمام روزهای هفته

- مجاوربودن با بخش مراقبتهای ویژه قلب (CCU) وسهولت در انتقال سریع بیمارانی که نیاز به مراقبت ویژه دارند