کلینیک قلب و عروق

کلینیک تخصصی قلب و عروق بیمارستان میلاد اهواز کلیه اقدامات را با کادر مجرب درمانی به شرح ذیل انجام می دهد:

- اکو

- تست ورزش

- نوار قلب

- کنترل فشار