کلینیک دندانپزشکی

بیمارستان میلاد با داشتن کادر مجرب دندانپزشکی خدمات ذیل را ارائه می دهند:

- کشیدن دندان

-جرم گیری

-انواع ترمیم ها

-عصب کشی

-خدمات دندانپزشکی برای اطفال

-تشخیص انواع پوسیدگی ها با استفاده از تصویربرداریOPG