کلینیک داخلی

کلینیک داخلی بیمارستان میلاد با توجه به تجهیزات پیشرفته آندوسکوپی ،برونسکوپی و کلونسکوپی و همچنین دارا بودن متخصصین ، در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های بزرگسالان تخصص دارند. به برخی از بیماری هایی که توسط پزشکان کلینیک داخلی بیمارستان میلاد مورد تشخیص و درمان قرار می گیرد اشاره شده است.

تشخیص بیماری ها و نمونه برداری از با استفاده از آندوسکوپی

تشخیص بیماری ها و نمونه برداری با استفاده از اندوسکوپی فوقانی

تشخیص بیماری هاو نمونه برداری با استفاده از کلونسکوپی

تشخیص بیماری ها و نمونه برداری با استفاده از برونسکوپی

عفونت های حاد تنفسی

تشخصیص بیمارهایی از قبیل آسم،برونشیت،درد قفسه سیسنه،دیابت،فشار خون،کم کاری تیروئید،میگرن...

برونشیت