کلینیک زنان و زایمان

کلینیک زنان، زایمان بیمارستان میلاد طیف وسیعی از بیماری ها و عارضه های مربوط به زنان را مورد معاینه و درمان قرار می دهد که به شرح ذیل می باشد:

- مراقبت بارداری

- زایمان طبیعی

- سزارین

-خونریزی غیرطبیعی رحم

-چسبندگی رحم

- آدنومیوز رحم

-سرطان رحم

-ناهنجاری های مادرزادی

-عفونت گردن رحم

-حاملگی خارج رحمی

-زگیل تناسلی

-ناباروری

-عفونت مجاری ادراری