بخش جراحی زنان

بخش جراحی زنان بیمارست میلاد اهواز دارای 27 تخت فعال بستری و یک اتاق پذیرش و اتاق نوزادان می باشد

خدمات بخش جراحی زنان شامل جراحی چشم جراحی مغز و اعصاب – جراحی اورتوپدی و جراحی های عمومی که عمل های زیبایی و جراحی های پلاستیک را شامل می شود در اتاق نوزادان تخت احیا جهت نگهداری نوزادان و مادران سزارین شده وجود دارد روزانه نوزادان توسط متخصصین اطفال ویزیت می شوند همچنین واکسیناسیون و غربالگری پس از تولد در این بخش صورت می پذیرد.

- دارا بودن پزشکان متخصص بنام ومجرب

- دارا بودن کارکنان درمانی و غیردرمانی مجرب وهمگن با بیمار و به تعداد کافی

- دارا بودن داروخانه فعال مستقر در بیمارستان جهت ارائه داروهای مورد نیاز بخش طبق دستور پزشکان معالج

- بازرسی روزانه کارشناس رسیدگی به شکایات از بخش جهت نظر سنجی از بیماران ,همران و کارکنان

- حضور فعال کارشناس تغذیه جهت انجام مشاوره تغذیه بیماران طبق دستور پزشک معالج

- حضور فعال کارکنان حراست و انتظامات جهت کنترل رفت وآمد وحفظ نظم در بخش

- حضور فعال وکیل حقوقی بیمارستان در موارد مورد لزوم و رسیدگی به شکوایه ی بیماران و همراهان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- بازرسی مستمر کارشناس بهداشت محیط از بخش جهت کنترل عفونت و حفظ ایمنی بیماران ,همراهان و کارکنان

- حضور فعال کارشناس بیمه جهت کنترل و تایید دفترچه بیمه بیماران

- سرو به موقع غذای بیماران طبق آمار بخش ورژیم غذایی بیمار توسط کارکنان آشپزخانه

- دارا بودن کلینیک های تخصصی فعال جهت انجام مشاوره بیماران طبق دستورپزشکان معالج

- برنامه ساعت ملاقات بیماران در تمام روزهای هفته