کلینیک چشم پزشکی

بیمارستان میلاد با داشتن متخصصین چشم پزشکی خدمات ذیل را ارائه می دهند:

- اصلاح عیوب انکساری

- آشنایی با جراحی های لیزری چشم

- درمان تنبلی چشم (آمبلیوپی)

-جراحی های قرنیه

-کاشت لنز

-لنزهای تماسی

-سونو چشم

-بینایی سنجی

-جراحی مجاری اشکی کودکان

-خشکی چشم Dry Eye Syndrome