دندانپزشکی

انواع اقدامات دندانپزشکی با مجرب ترین دندانپزشکان

رادیولوژی

انواع گرافی های ساده- گرافی های پرتابل-سونوگرافی با استفاده از مدرن ترین تجهیزات پزشکی

کلینیک تخصصی قلب و عروق

انجام تست ورزش و اکو با مجرب ترین متخصصین قلب

آزمایشگاه

مجهز به بروزترین دستگاها

پاراکلینیک ها